Liveshopping är den digitala tidsålderns nya säljkanal.
Läs mer

Huang Wei

Enorm succé i Kina.
I startgroparna i Europa.

Vårt erbjudande

Inspiration

Skräddarsydda inspirationsföreläsningar om Liveshopping för dig och ditt team! Det kan bli starten på en ny framgångsrik säljkanal för företaget.

Förbättring

Med hjälp av vårt 10-punkters förbättringsprogram hjälper vi dig igång med företagets Liveshopping-shower. Målet är att ni efter inkörning kör programmet helt i egen regi. Och målet är självklart också att ni ska få ett bättre resultat av er Liveshopping.

Support

Under ert Liveshopping-projekts genomförande finns vi till hands som rådgivare. Vi lämnar konkreta råd och förslag till förbättringar och agerar som en "second opinion"-

De 10 punkterna

Här är vårt 10-punkts förbättringsprogram som vi använder när vi hjälper dig igång med företagetets liveshoppingshower.

10punkter